Eğitim Konsepti

Atatürk ilkelerine bağlı, global Dünya'da etkin yer alabilecek perspektifte, yaratıcı, duyarlı, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir.

Avrupa Koleji Okulları' nın amacı, öğrencilerini çok yönlü insanlar olarak yetiştirmektir. 21.yy'ın eğitimsel konjonktürü ışığında öğrenciye bilgi kazandırmanın yanında, bilgi edinme yeterliliği vermeyi hedeflemektedir. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu bilgileri kendi yetenekleriyle keşfetme ve bu bilgileri kendini gerçekleştirme sürecinde etkin olarak kullanma becerisi kazandırmayı ön görmekteyiz.

Bu süreçte;
• Anlatım ve iletişim yeterliliği,
• İlişki ve işbirliği yeterliliği,
• Öğrenme ve araştırma yeterliliği,
• Sağlıklı yaşama yeterliliği,
• Üretim ve bilinçli tüketim yeterliliği öğrencilerimize kazandırılmaktadır.

Avrupa Koleji Okulları, bilgi çağında eğitim alanında değişimci ve yenilikçi olmak için ön sıralarda yerini almayı hedeflemiştir. Bunu gerçekleştirmek üzere;
• Eğitim programını yaşamın kendisi olarak görmek,
• Programlarını araştırma, sorun çözme ve gerçek dünyaya uygulama yöntemleri ile yürütmek,
• Bireyin sevgi, iç görü, kişisel değerler gibi özelliklerini daha iyi, açık biçimde paylaşmasını öngörmek,
• Küçülen dünyada her gruptan ve çevreden insanlarla birlikte yaşayıp çalışabilmeleri için başka kültürleri anlamaya ve saygı duymaya yönlendirmek,
• Üstün donanımlı temsil kabiliyetine sahip lider insanlar yetiştirmek,
• Öğrenmeyi öğretmek ve öğrenmeye karşı merak uyandırmak,
• Türkçe ve Almanca dilini kullanarak sözlü ve yazılı iletişimde düşüncelerini açıkça ifade etmek ve üst düzeyde beceri kavramlarını sağlamak,
• Spor, sanat alanlarında yeteneklerini ortaya çıkarmak, sanat ve spor bilinci oluşturmak,
• Yaşadığı çevreye ve dünyaya duyarlı bireyler yetiştirmek,
• Üst eğitim kurumlarına hazırlamak ve rehberlik etmek,
• Öğrencilerin, sosyal kültürel hizmetleri de kapsayan eğitici çalışmalara katılımlarını sağlamak.

İngilizce Programı

Okulumuzda anaokulundan lise seviyesine kadar birinci yabancı dil İngilizcedir.

İngilizce Bölümü olarak öncelikli hedefimiz; kişisel gelişimini tamamlamış, özgür, insan odaklı düşünen ve yaşayan, doğaya ve hayvanlara saygılı, teknolojiyi iyi kullanabilen, İngilizce dilini çok iyi kullanabilen, yurtdışında ya da İngilizce kullanılan ortamlarda kendisini rahatça ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.

Bu hedef doğrultusunda, derslerimizde sınıf seviyelerine göre  birçok öğrenme modelinden yararlanmakta ve sadece öğretmen bazlı dersler değil hem öğretmen hem de öğrencilerin aktif olduğu dersler işlemekteyiz.

Derslerimizde hem öğrencinin tek başına yer aldığı hem de ikili ya da gruplar halinde yapılan aktivitelere bol bol yer vermekteyiz. İşbirlikli Öğrenme modelinden yola çıkarak yapılan bu çalışmalarda öğrencilerin birbirlerinden birçok şey öğrenebildikleri gözlemlenmektedir.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme modelinden yola çıkarak yapılan dersler, işlenen konulara bağlı olarak dış mekanlarda yapılabilir.

Yıl boyunca yapılan tüm aktivitelerde öğrencilerin dinleyip anlama, konuşma ve yazma becerilerini gelişmek hedeflenmektedir. Hem Türk hem de yabancı öğretmenlerimizin hedeflerinden biri de öğrencilerimizin telaffuzlarını iyi duruma getirmektir.

İşlenen kitaplar doğrultusunda ve öğretmenler tarafından yapılan tüm aktiviteler eşliğinde her öğrenci günlük hayatta İngilizceyi kolayca kullanabilir ve kendisini ifade edebilir duruma gelmektedir.

İngilizce Bölümü olarak farklı kademelerde öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde de yer almalarını sağlamak hedeflerimizden biridir. Yer aldıkları projelerde İngilizcelerini de kullanarak hem projede yer almış hem de öğrendikleri yabancı dili kullanmış olmaktadırlar. 

Her yıl yapılan ve  Kent State Üniversitesi tarafından hazırlanan sınavlara katılan ve Cambridge sınavlarına hazırladığımız  öğrencilerimiz bu değerlendirmeler sonucunda  alanda aldıkları başarılarla kendilerini kanıtlamaktadırlar.