Eğitim Sistemi

Avrupa Koleji Okulları uzun yıllara dayanan eğitimcilik alt yapısı ve birikimiyle kurulmuştur.

Kendine özgü nitelikli programlarıyla ile Türk eğitiminin güçlü ve köklü bir kurumudur. Kurumlarımızın ortak özelliği, küreselliğin bir gereği olarak dışa açık oluşu, uluslararası bağlantılarının çok gerçekçi ve aktif oluşudur. Bu bağlamda güçlü bir kurumsal alt yapı, çok iyi düzeyde iki yabancı dil eğitimi, akademik yönden güçlü bir eğitim, sanat ve spor alanlarında da başarı, Avrupa Koleji Okullarının vazgeçilmez unsurlarındandır.

Avrupa Koleji, Türk Milli Eğitim Programı’na bağlı olmakla birlikte uluslararası bağlantılarıyla kendine özgü eğitim programına sahiptir. Okulumuz ülkemizin özgün koşulları içinde ulusal ve uluslararası eğitim birikimini aynı potada değerlendirip zenginleştiren etkin bir yabancı dil eğitiminin ve üst düzeyde üniversite başarısının yanında yaratıcı, gelişen ve geliştiren öğrenciler yetiştirmektedir. Programlarımız aşağıdaki başlıkları temel almaktadır:

EĞİTİM KONSEPTİNİ OLUŞTURAN PROGRAMLAR

YARATICI OKUL, DÜŞÜNEN SINIFLAR

Sınıflar, sadece içinde eğitim malzemeleri bulunan cansız varlıklar değildir. Her sınıf, öğrencinin yaratıcılığını desteklemekte, ıraksak düşünceyi hakim kılmaktadır. Bu düşünceyi baz alan “Yaratıcı okul, düşünen sınıflar” projesi, Avrupa Koleji Okullarında hayat bulmaktadır.

SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENME

Sorgulama modelinin amacı, yeni fikir ve kavramların oluşturulması ve sınıfta yayılmasıdır. Sorgulama döngüsü, öğrencilerin topladıkları bilgiler üzerine soru sormalarını ve cevap vermelerini böylece yeni düşünce ve kavramları oluşturmalarını sağlayan bir süreçtir.

YAPILANDIRMACI SINIF ORTAMI ( Constructivist ) EĞİTİM

Öğrenme, öğrencinin kendi bilişsel gelişimine uygun olarak gerçekleşir. Öğrencilerin öğrenme ortamına getirdikleri bilgi, öğrenerek götürdükleri bilgi kadar önemlidir. Gerçek bir öğrenmenin sağlanabilmesi için derslerin içeriğinin ve öğrenme ortamının özellikle öğrencinin öğrenme biçimine uygun etkinlikler düzenlenerek yapılandırılması gerekir. Eğitim ve öğretim sarmal bir süreçtir. Öğrencinin her yıl öğrendiği bilgilere yenileri eklenerek tam öğrenmesi sağlanır. Dersler disiplinler arası geçişle öğretilir. Öğrenme en üst düzeyde desteklenir.

ÇİFT YABANCI DİL

Avrupa Koleji Kazlıçeşme Kampüsünde Almanca ve İngilizce olarak iki yabancı dil eğitimi yoğun olarak verilmektedir. Avrupa Kolejinin ilk kez Türkiye’de uygulamaya başlattığı "çift yabancı dil öğrenimi" 18 yıldır başarıyla uygulanmaktadır. Hazırlanan dil portfolyosu ve uygulanan sertifika sınavları ile (Almanca’da Goethe Enstitüsü, İngilizce’de Kent State Üniversitesi EFL Sınavı) öğrencilerimizin dil öğrenimini belgelemektedir. Çift Yabancı Dil Konseptimiz Marmara Üniversitesi ve Kent State Üniversitesi ile hazırlanan bir program çerçevesinde yürütülmektedir.

SINAVLARDA BAŞARI

Sınavlar Türk eğitim sisteminin bir gerçeğidir. Bu gerçeği göz ardı etmemek gerekir. Geleceğin Türkiye’sinde ve dünyada etkin ve sağlam bir kişilik eğitimi, sosyalleşme, sanat ve spor eğitimi, değerler eğitimi, kültürel yetkinlik ön plana çıkmaktadır.

Ezberciliğe değil, yoruma ve analitik beceriye dayalı akademik alt yapıyla birleştirilen bu özellikler öğrencimizi tüm sınavlarda başarılı kılmaktadır.

Avrupa Koleji, MEB’in 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya başlayacağı yeni sınav sistemine göre sınav stratejisini belirlemiştir. Buna göre yakın dönemde sınav sayısı çok artacağından ve 6. Sınıflara kadar bu sınavlar uygulanacağından sınavlara hazırlık çalışmalarımız 5. Sınıftan itibaren başlamaktadır ve sınıf yükseldikçe çalışmaların yoğunluğu da artmaktadır. Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Bölümümüz tarafından yürütülen ve akademik danışmanlarla desteklenen sınav hazırlık programımız öğrencilerimizin sınav başarısına odaklanmıştır. Her öğrencimizi akademik alt yapısı, ilgisi ve yeteneği doğrultusunda üst eğitim kurumuna ve hayata hazırlık, programımızın ana hedefidir.

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Almanya, İspanya ve Amerika’dan okullarla iş birliği içinde öğrenci değişim programlarımız yürütülmektedir. Değişim programlarına öğrencilerimizin katılımı esastır. Bu programlarla özgüvenleri artmakta, iletişim becerileri güçlenmekte ve farklı kültürleri tanımaktadırlar.

AVRUPA KOLEJİ OKULLARI’NDA TEKNOLOJİ

Eğitimde teknolojik gelişmelerden kopulamayacağı açık olarak ortadadır. Teknolojik alt yapının oluşturulması ve eğitim alanlarına yayılmasında, bilgi işlem, ölçme değerlendirme ve program geliştirme servislerimizce kurulan güçlü bir interaktif eğitim modeli yaratılmıştır. Dünyada var olan interaktif eğitim sistemleri araştırılmış, öğrencilerimiz için en uygun olanı seçilerek işlevsellik kazandırılmıştır. Ayrıca sınıflar doğal ortamdan koparılmadan, her türlü teknolojik alt yapıyla donatılmıştır.